شرایط استفاده

شرایط استفاده


هرگونه استفاده، خرید و سفارش از فروشگاه اینترنتی مهرگیاه، به معنی توافق کامل شما با قوانین و آیین نامه های موجود در مورد تجارت الکترونیک در جمهوری اسلامی ایران می باشد.